Изпращайте ни новини на email адрес: bingonovini@mail.bg или ни пишете на лично съобщение във нашата facebook страница: www.facebook.com/bingonovini

Уволняват ни по email

Работодателят може да ни уволнява или повишава по електронен път.

Това предвижда новата наредба на правителството за електронните документи, която бе публикувана в „Държавен вестник“. Според нея трудовите досиета могат да станат и електронни.

Когато обаче шефът съхранява документи по този начин, той е длъжен да уведоми работника или служителя. За да получаваме информация, свързана със служебния ни статус по email-a, трябва да сме дали своето изрично съгласие, предвижда наредбата. Ето защо уволнението няма да е толкова лесно. Работодателят трябва да обяви кои документи стават електронни и това задължително трябва да е записано в договора или анекс към него. За всичко това е нужен електронен подпис, като разходите за него ще бъдат за сметка на шефовете.

Ако сме споразумели със своя работодател, ще стане възможно всякакви заповеди, болнични, молби за отпуски да се подават през компютър. Идеята на новите правила е да се улесни връзката между работодателя и работника. Шефът няма право да отказва хартиени документи на своя служител, гласят още новите разпоредби. Ако работникът поиска, работодателят е длъжен в срок от 2 седмици да му издаде на хартиен носител преписи от документи, които са част от трудовото досие.